TOUR LONG HẢI – DINH CÔ – “NGÔI NHÀ MA” (2N1Đ) – Toàn Việt Travel