TOUR TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - CẦU KÍNH - THIÊN MÔN SƠN (4N3Đ)
  • Tặng Vé Cầu Kính lên đến 1.000.000Đ
  • Tặng Vali kéo cao cấp
  • Ăn tối ca múa nhạc của dân tộc Miêu
Đặt ngay
 TOUR TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU
  • Khách sạn 4*
  • Bao gồm phí VISA
  • Tặng Vali cao cấp
  • Hành lý 7kg xách tay + 20kg ký gửi
Đặt ngay
 TOUR TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - CẦU KÍNH - THIÊN MÔN SƠN (5N4Đ)
  • Tặng Vé Cầu Kính lên đến 1.000.000Đ
  • Ăn tối ca múa nhạc của dân tộc Miêu
  • Tặng Vali kéo cao cấp
Đặt ngay